آخرین اخبار

پارک علم و فناوری آذربایجان غربی ارتقاء سطح یافت

دکتر جواد نوری نیا رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان غربی از ارتقاء پارک این استان به سطح ۲ خبرداد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری آذربایجان غربی، دکتر نوری نیا افزود: با تلاش و پیگیری همکاران ستادی پارک علم و فناوری آذربایجان غربی در جلسه نظارت و ارزیابی پارک های علم و فناوری، ارتقاء پارک آذربایجان غربی به سطح ۲ تصویب و ابلاغ شد.

وی ادامه داد: کارگروه نظارت و ارزیابی پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد، پس از بازدیدمیدانی و دریافت مستندات و باتوجه به کسب شرایط لازم از سوی پارک علم و فناوری آذربایجان غربی با ارتقای این پارک، از سطح سه به دو موافقت کرد.

رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان غربی، افزود: تعداد مراکز رشد، فضای فیزیکی، طرح‌های جامع عمرانی، برنامه کاری کسب و کار پنج ساله آینده پارک و مراکز رشد وابسته، ساختار سازمانی مصوب، گزارش ارزیابی عملکرد مناسب، برنامه مدون توسعه فناوری در زمینه آمایش سرزمین و نقش منطقه‌ای پارک‌های علم و فناوری در گسترش اقتصاد دانش‌بنیان استان مربوطه از جمله شرایط لازم در ارتقای سطح پارک‌های علم و فناوری به سطوح بالاتر است.