آخرین اخبار

ورود استارت آپ ها به حوزه تجارت الکترونیک در استان

در دیدار مدیر کل پست استان با رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان غربی، بهره مندی از ظرفیت استارت آپ ها برای توسعه تجارت الکترونیک مطرح شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری آذربایجان غربی، دکتر نیکبخت رئیس پارک علم و فناوری با بیان اینکه پارک فناوری استان یک مجموعه در حال توسعه است، اظهار کرد: انواع شرکت ها توسعه یافته و استارت آپ های موفق در این پارک مشغول فعالیت هستند.
وی ادامه داد: فناوران مستقر در پارک علم و فناوری آذربایجان غربی در زمینه تجارت الکترونیک در سال گذشته اقدامات بسیار خوب و ارزنده ای انجام داده اند.
رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان غربی با اشاره به راه اندازی انواع سامانه های برای سازمان ها و ادارات دولتی توسط محققین این پارک، گفت: در بحث آموزش مجازی، پایش کامیون های ترانزیتی و دیجیتال مارکتینگ تیم های فناور و دانش بنیان بسیار قوی در این مجموعه مشغول فعالیت هستند.
دکتر نیکبخت افزود: در حوزه زیر ساخت های تجارت الکترونیک ما دو مرکز نوآوری مشترک در حوزه کسب و کارهای مبتنی برIT با همکاری دانشگاه ارومیه راه اندازی کرده ایم و به دنبال نوآوری و ایده های جدید در این زمینه هستیم.
مجید فرخی مقدم مدیر کل پست آذربایجان غربی با اشاره افزایش خرید های اینترنتی در چند ماه گذشته، توضیح داد: شرکت پست در طرحی از استارت آپ های فعال در حوزه تجارت الکترونیک حمایت های ویژه ای انجام می دهد.
وی ادامه داد: سکوی تجارت الکترونیک شرکت پست می خواهد زمینه و بستری فراهم کند تا استارت آپ های فعال در این زمینه به آسانی وارد فضای تجارت الکترونیک شوند.