آخرین اخبار

نشست تقویت زیست بوم نوآوری آذربایجان غربی و تحکیم ارتباط دانشگاه ها با پارک علم و فناوری برگزار شد

با حضور دکتر خیرالدین معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نشست تخصصی تقویت زیست بوم نوآوری استان و تحکیم ارتباط دانشگاه ها و پارک علم و فناوری آذربایجان غربی برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری آذربایجان غربی، این نشست با حضور روسا و معاونین پژوهشی دانشگاه های استان، رئیس و معاونین پارک علم و فناوری و  روسای مراکز رشد به منظور تقویت زیست بوم نوآوری استان و تحکیم ارتباط دانشگاه ها با پارک علم و فناوری برگزار شد.