آخرین اخبار

نشست تخصصی آسیب شناسی اکوسیستم نوآوری در ایران، در پارک علم و فناوری آذربایجان غربی برگزار شد

با حضور دکتر قائمی نیا مشاور بین المللی نوآوری در ایران و هلند، نشست تخصصی آسیب شناسی اکوسیستم نوآوری در ایران با حضور بازیگران اصلی اکوسیستم فناوری و نوآوری آذربایجان غربی، در محل پارک علم و فناوری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری آذربایجان غربی، این نشست با حضور رئیس پارک علم و فناوری استان و سایر بازیگران اکوسیستم فناوری و نوآوری استان، مرکب از مدیران مراکز رشد استان، دانشگاه ها، کارگزارن فناوری، نمایندگان سازمان برنامه و بودجه برگزار شد.