آخرین اخبار

نشست آشنایی با بازار ارمنستان با حضور واحدهای فناور و دانش بنیان تشکیل شد

با همکاری پارک علم و فناوری آذربایجان غربی و کارگزار فن بازار شبکه ملی ایران، سیستم فرزانگان علم و صنعت جلسه آشنایی با فرصت ها، پیش نیازها و الزمات بازار ارمنستان برگزار شد.