آخرین اخبار

نشریه گزیده شاخص ها و نماگرهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آذربایجان غربی منتشر شد

نسخه الکترونیکی نشریه گزیده شاخص ها و نماگرهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آذربایجان غربی(فصل تابستان ۹۸) منتشر شد.

جهت دریافت نسخه الکترونیکی نشریه کلیک کنید.