آخرین اخبار

نخستین رویداد ملی و فناورانه بخش کشاورزی و منابع طبیعی کشور در آذربایجان غربی برگزار خواهد شد

این رویداد در آذربایجان غربی روز یکشنبه ۳۰ بهمن ۱۴۰۱ در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان واقع در کیلومتر ۳ جاده سلماس، جنب ساختمان شماره۲ جهاد کشاورزی استان برگزار خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری آذربایجان غربی، این رویداد با هدف شناسایی، استقرار، توسعه و تکمیل زیست بوم نوآوری و فناوری کشاورزی و منابع طبیعی کشور با حضور حداکثری نخبگان، فناوران، نوآوران، متخصصین و بکارگیری همه ظرفیتها در دو سطح استانی و ملی برگزار می شود.

 از علاقه مندان و صاحبان ایده های نوین در زمینه کشاورزی و منابع طبیعی دعوت بعمل می آید با حضور خود در هرچه بربارتر شدن این رویداد ملی و استمرار استقرار اکوسیستم نوآوری در استان آذربایجان غربی نقش موثری داشته باشند.