آخرین اخبار

معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری آذربایجان غربی در زمره ۲درصد دانشمندان برتر جهان در سال ۲۰۲۳ قرار گرفت

دکتر سجاد گلشن نواز معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری آذربایجان غربی و همچنین عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه  ه در زمره ۲درصد دانشمندان برتر جهان در سال ۲۰۲۳ قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری آذربایجان غربی، دانشگاه استنفورد نسخه ۲۰۲۳ فهرست دانشمندان ۲ درصد پراستناد را در گروه با تاثیر دوره بلند مدت (Career-LongImpact) و تاثیر دوره یک ساله (SingleYear Impact) در پایگاه علمی Elsevier منتشر کرد.

🔻 براساس رتبه بندی تاثیر دوره یکساله نام دکتر سجاد گلشن نواز معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری آذربایجان غربی و عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه در این میان ۲درصد دانشمندان برتر جهان در سال ۲۰۲۳ قرار گرفت.