آخرین اخبار

مرکز رشد مشترک پارک علم و فناوری و مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان راه اندازی می شود

رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان غربی خبرداد: مطالعه و مراحل اولیه تاسیس مرکز رشد مشترک پارک علم و فناوری و مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آغاز شده است.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری آذربایجان غربی، دکتر نیکبخت با اشاره به تفاهم نامه منعقد شده مابین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی اظهار کرد: مکان، امکانات و زیر ساخت این مرکز رشد از سوی مرکز تحقیقات کشاورزی استان تامین خواهد شد.
وی ادامه داد: پارک علم و فناوری آذربایجان غربی نیز سازماندهی و ساماندهی این مرکز رشد حوزه کشاورزی را برعهده خواهد داشت.