آخرین اخبار

قرداد ایجاد، تاسیس و بهره برداری مرکز رشد واحدهای فناور مشترک بین دانشگاه صنعتی ارومیه و پارک علم و فناوری آذربایجان غربی امضا شد

با حضور دکتر جواد نوری نیا رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان غربی و دکتر مختاریان رئیس دانشگاه صنعتی ارومیه قرارداد ایجاد، تاسیس و بهره برداری مرکز رشد واحدهای فناور مشترک بین دانشگاه صنعتی ارومیه و پارک علم و فناوری آذربایجان غربی امضا شد.

به گزارش روابط عمومی، دکتر نوری نیا رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان غربی با بیان اینکه این قرارداد در راستای توسعه زمینه های همکاری مشترک و همه جانبه علمی، پژوهشی و فناوری بین دو مرکز علمی و آموزشی منعقده شده است، توضیح داد: استفاده بهینه از ظرفیت و قابلیت های موجود در جهت حمایت از ایده های نو و فناورانه به ویژه مرتبط با نیازهای توسعه ای استان نیز از دیگر اهداف انعقاد این قرارداد است.