آخرین اخبار

قرارداد مرکز رشد واحدهای فناور پارک علم و فناوری آذربایجان غربی در دانشگاه پیام نور میاندوآب تمدید شد

با حضور دکتر جواد نوری نیا رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان غربی و دکتر گلشن نواز معاون فناوری و نوآوری پارک و همچنین علی پیام فرماندار شهرستان میاندوآب و دکتر طالب زاده رئیس دانشگاه پیام نور استان قرارداد تمدید مرکز رشد واحدهای فناور پارک علم و فناوری آذربایجان غربی در دانشگاه پیام نور واحد شهرستان میاندوآب امضا شد.

زارش روابط عمومی پارک علم و فناوری آذربایجان غربی، موضوع این قرارداد اصلاح و تمدید موضوع قرارداد تاسیس و راه اندازی مرکز رشد واحدهای فناور پارک علم و فناوری آذربایجان غربی در دانشگاه پیام نور میاندوآب به منظور حمایت و ارائه خدمات به هسته ها و واحدهای فناور، متشکل از اعضای هیات علمی، دانش اموختگان و دانشجویان این شهرستان می باشد.

شایان ذکر است این تفاهم نامه در راستای توسعه زمینه همکاری های مشترک و همه جانبه علمی، پژوهشی و فناوری و استفاده بهینه از ظرفیت ها و قابلیت های موجود در جهت حمایت از ایده های نو و فناورانه به ویژه مرتبط با نیازهای توسعه ای استان امضا شد.