آخرین اخبار

فرصت ویژه برای شرکت های فناور مستقر در پارک های علم و فناوری

امکان بهره مندی واحدهای فناور مستقر در پارک های علم وفناوری واجد شرایط معرفی شده از طرف این دفتر از منابع تسهیلاتی بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کشور مورد توافق معاونت علمی و فناوری با صندوق توسعه ملی، فراهم شده است.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری آذربایجان غربی،  به اطلاع شرکت های دانش بنیان و فناور مستقر در پارک علم و فناوری می رساند با هماهنگی های بعمل آمده با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، علاوه بر شرکت های دانش بنیان، امکان بهره مندی واحدهای فناور مستقر در پارک های علم وفناوری واجد شرایط معرفی شده از طرف این دفتر از منابع تسهیلاتی بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کشور مورد توافق معاونت علمی و فناوری با صندوق توسعه ملی، فراهم شده است.

در حال حاضر اولویت استفاده از این منابع برای شرکت ها و واحدهای فعال در حوزه کرونا و در قالب ارائه تسهیلات برای تامین سرمایه در گردش(در حوزه صنعت)، با نرخ ۱۲ درصد تا سقف ۴۰ میلیارد تومان و دوره پرداخت و بازپرداخت حداکثر ۲ ساله است که از طریق بانک های کار آفرین، آینده و صنعت و معدن و با معرفی معاونت علمی و فناوری قابل پیگیری است.

شایان ذکر است  متاضیان مستقر به منظور بررسی و ارزیابی اولیه تقاضاها اطلاعات زیر را تا مورخ ۳/۰۲/۹۹ به شماره تماس ۳۲۷۵۱۲۴۰ الی ۴۲داخلی ۱۱۸ جناب آقای نظری اعلام نمایند.

۱.نام شرکت و مدیرعامل شرکت و شماره تماس ایشان(ترجیحا نماینده ای شرکت با شماره تماس مستقیم معرفی شود).

۲.مبلغ مورد درخواست و نام بانک مورد نظر

۳.نوع فعالیت و محصول تولیدی مرتبط با کرونا

مزید استحضار،  با توجه به شرایط بحرانی حاضر در جامعه، اولویت با شرکت های مرتبط با حوزه کرونا بوده و پس از گذر از این دوران، ظرفیت ایجاد شده برای سایر حوزه ها نیز قابل استفاده خواهد بود.