آخرین اخبار

فراخوان مستند مسابقه تلویزیونی کارویا با هدف تامین مالی جمعی طرح های سرمایه پذیر دانش بنیان

در سال «تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها» و با هدف تامین مالی جمعی طرح های دانش بنیان تا سقف ۴ میلیارد تومان، ترویج فرهنگ سرمایه گذاری جسورانه در کشور، و همچنین جلب مشارکت شهروندان در تامین مالی نوآوری، صندوق نوآوری و شکوفایی برگزاری یک مسابقه تلویزیونی با عنوان «کاروا» را در دستور کار خود قرار داده است.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری آذربایجان غربی، همان طور که استحضار دارید، تامین مالی جمعی یکی از ابزارهای نوین تامین مالی نوآوری است که اخیرا به همت سازمان بورس و اوراق بهادار عملیاتی شده است و در قالب آن، اشخاص حقیقی و حقوقی علاقمند، فارغ از سن، جنس و موقعیت جغرافیایی، می توانند از طریق سکوهای معتبر و مورد تایید سازمان بورس، در تامین مالی طرحهای سرمایه پذیر مشارکت کرده، و در سود و زیان آنها شریک شوند.

صندوق نوآوری و شکوفایی به منظور تسهیل و تقویت تامین مالی جمعی در طرح های دانش بنیان، بازگشت ۸۰ درصد اصل سرمایه گذاری انجام شده از طریق سرمایه گذاران حقیقی را تضمین می کند.

به عبارت دیگر، شهروندان علاقمند به مشارکت در تامین مالی جمعی، در صورت شکست طرح، با زبان قابل توجهی مواجه نشده و می توانند ۸۰ درصد اصل سرمایه خود را از صندوق نوآوری و شکوفایی دریافت کنند.

اکنون در سال «تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها» و با هدف تامین مالی جمعی طرحهای دانش بنیان تا سقف ۴ میلیارد تومان، ترویج فرهنگ سرمایه گذاری جسورانه در کشور، و همچنین جلب مشارکت شهروندان در تامین مالی نوآوری، صندوق نوآوری و شکوفایی برگزاری یک مسابقه تلویزیونی با عنوان «کاروا» را در دستور کار خود قرار داده است.