آخرین اخبار

فراخوان طرح های پژوهشی و توسعه فناوری سال ۹۹ آذربایجان غربی

به اطلاع می‌رساند مطابق دستورالعمل اجرایی بند (ز) تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۹، عناوین طرح‌های پژوهشی و توسعه فناوری مصوب سال جاری از سوی کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان اعلام شده است.

عناوین طرح های پژوهشی و توسعه فناوری استان در سال ۱۳۹۹ به انضمام کاربرگ و RFP  طرح های پژوهشی و توسعه فناوری، راهنمای تدوین کاربرگ و نکات مورد توجه بر روی سایت اطلاع رسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان  قرار داده شده است.

پژوهشگران و محققین علاقه مند طرح های پیشنهادی خود را در قالب فایل Word به آدرس Pazhouhesh.ag@mporg.ir  ارسال نمایند.

 

 آخرین فرصت ارسال پیشنهادات طرح های پژوهشی و توسعه فناوری ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ می باشد.

برای دریافت عناوین طرح های پژوهشی و توسعه فناوری، فرم پروپزال و راهنمای شرکت در فراخوان اینجا کلیک کنید.