آخرین اخبار

فراخوان طرح ملی توسعه مشاغل خانگی

طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در ذیل برنامه اشتغال فراگیر و در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی، جهش تولید، کمک به توانمندسازی اقتصادی خانواده ها و حمایت از کسب و کارهای خرد، کوچک و خانگی در تمامی استانهای کشور تحت نظارت و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیریت اجرایی جهاد دانشگاهی بعنوان نهاد توسعه ای در حال اجرا است.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری آذربایجان غربی، طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در ذیل برنامه اشتغال فراگیر و در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی، جهش تولید، کمک به توانمندسازی اقتصادی خانواده ها و حمایت از کسب و کارهای خرد، کوچک و خانگی در تمامی استانهای کشور تحت نظارت و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیریت اجرایی جهاد دانشگاهی بعنوان نهاد توسعه ای در حال اجرا می باشد.

لازم به ذکر است ثبت نام متقاضیان مشاغل خانگی از طریق سامانه  www.inhb.ir   صورت می گیرد.

نوشته های مرتبط