آخرین اخبار

فراخوان طرح ملی توسعه مشاغل خانگی

طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در ذیل برنامه اشتغال فراگیر و در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی، جهش تولید، کمک به توانمندسازی اقتصادی خانواده ها و حمایت از کسب و کارهای خرد، کوچک و خانگی در تمامی استانهای کشور تحت نظارت و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیریت اجرایی جهاد دانشگاهی بعنوان نهاد توسعه ای در حال اجرا است.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری آذربایجان غربی، طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در ذیل برنامه اشتغال فراگیر و در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی، جهش تولید، کمک به توانمندسازی اقتصادی خانواده ها و حمایت از کسب و کارهای خرد، کوچک و خانگی در تمامی استانهای کشور تحت نظارت و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیریت اجرایی جهاد دانشگاهی بعنوان نهاد توسعه ای در حال اجرا می باشد.

لازم به ذکر است ثبت نام متقاضیان مشاغل خانگی از طریق سامانه  www.inhb.ir   صورت می گیرد.