آخرین اخبار

فراخوان شرکت در چالش نوآوری

شبکه تبادل فناوری ستاد توسعه فناوری نانو در دور جدید برنامه های حمایتی خود از فناوران و شرکت های فناوری در بهار ۱۴۰۰ سه چالش فناورانه به شرح زیر برگزار می نماید.

ساخت غشای نانوساختار تبادل کاتیون – اصلاح سطح تجهیزات دندانپزشکی تیتانیومی و فولادی با پوشش DLC – ساخت کفپوش غیر پارچه ای هواپیما در همین راستا شرکت راهبر سیستم دانش به عنوان کارگزار شبکه تبادل و مجری این رویداد از کلیه فناوران و شرکت هایی که مایل به شرکت در این چالش فناورانه می باشند دعوت به عمل می آورد تا طرح های خود را با مراجعه به سایت www.innoten.irبرای دبیر خانه رویداد ارسال نمانید.

مهلت ارسال طرح برای هر یک از چالش های ذکر شده مطابق پوسترهای ارسالی می باشد.

همچنین حمایت های شبکه تبادل فناوری ستاد توسعه فناوری نانو از تیم های برتر عبارتست از:جایزه نقدی به دو تیم برتر – اعطای گرنت تولید نمونه محصول و گرنت آزمایشگاهی تا سقف ۱۶۰ میلیون ریال – حمایت در راستای تجاری سازی طرح های برتر.