آخرین اخبار

فراخوان جذب ایده های نوآورانه در زنجیره ارزش صنعت غذا

در راستای اجرای سیاستهای کلی نظام سلامت در کشور، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اقدام به حمایت جهت ایجاد و راه اندازی اولین مرکز نوآوری تخصصی صنعت غذا کرده است.

 به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری آذربایجان غربی،  در راستای اجرای سیاستهای کلی نظام سلامت در کشور، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اقدام به حمایت جهت ایجاد و راه اندازی اولین مرکز نوآوری تخصصی صنعت غذا به منظور بهره گیری از توانمندی های علمی تحقیقاتی، مشاوره ای، فناوری و نوآوری در جهت ارتقاء سطح کیفی و فتی صنایع غذایی و امنیت غذایی، بکارگیری سایر ظرفیتهای موجود در سازمانهای بخشی در جهت توسعه زیست بوم نوآوری در صنعت غذاء ارائه خدمات فنی و تخصصی و سایر خدمات پشتیبان فناور جهت توسعه و پرورش ایده تا تولید محصول و ایجاد کسب و کارهای نوین صنعت غذا نموده است.

با توجه به بهره برداری عملیاتی از مرکز نوآوری و برنامه ریزی جهت توسعه فعالیتهای محتوایی این مرکز اقدام به  جذب ایده های نوآورانه در زنجیره ارزش صنعت غذا (مطابق پیوست) به مخاطبین در استارتاپهاء واحدها و موسسات فناور مستقر در پارک، مراکز رشد و نوآوری و تکمیل فرم جذب و پذیرش مطابق با فرم پیوست،  کرده است.

اطلاعات مرتبط با فراخوان

– دریافت اطلاعات فراخوان: مراجعه به وب سایت به آدرس www.naftriac.ir

دانلود فرم جذب و پذیرش