آخرین اخبار

فراخوان اعطای عمومی تسهیلات خطرپذیر به طرح های نمونه سازی در صنعت برق

در راستای اجرایی سازی ماده (۸) آیین نامه حمایت از تولید دانش بنیان و فناور و اشتغال آفرینی در صنعت آب و برق و به منظور تخصیص بهینه تسهیلات خطر پذیر موضوع بخشی از بند (ط) تبصره (۱۵) قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۱ طرحهای نمونه سازی در صنعت برق و اصلاح الگوی مصرف انرژی از طریق اعطای تسهیلات مورد حمایت قرار خواهند گرفت.

 به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری آذربایجان غربی، در راستای اجرایی سازی ماده (۸) آیین نامه حمایت از تولید دانش بنیان و فناور و اشتغال آفرینی در صنعت آب و برق و به منظور تخصیص بهینه تسهیلات خطر پذیر موضوع بخشی از بند (ط) تبصره (۱۵) قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۱ طرحهای نمونه سازی در صنعت برق و اصلاح الگوی مصرف انرژی از طریق اعطای تسهیلات مورد حمایت قرار خواهند گرفت.
در همین راستا، شرکت های دانش بنیان صنعت برق و همچنین شرکت های دانش بنیان و غیر دانش بنیان فعال در حوزه اصلاح الگوی مصرف انرژی، افراد و هسته های نوآور در قالب حمایت از شتاب دهنده های دانش بنیان فعال در حوزه انرژی که قصد نمونه سازی صنعتی تکمیل یا ارتقای اساسی محصول دارای تاییدیه دانش بنیان یا ظرفیت سازی برای ورود محصول دانش بنیان به بازار از طریق تولید تعداد محدودی از آن را دارند، میتوانند جهت تامین هزینه های تحقیقاتی با تولید در مقیاس محدود شامل نیروی انسانی مواد اولیه برون سپاری و تجهیزات ضروری در مقیاس محدود از تسهیلات نمونه سازی” بهره مند شوند.
متقاضیان محترم می توانند حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۱ از طریق تکمیل و ارسال کاربرگ مربوطه در سامانه دریافت طرح ها به نشانی T۱۵.isti.ir درخواست خود را ثبت نمایند. لازم به ذکر است طرح ها بر اساس زمان دریافت در اولویت بررسی و تخصیص تسهیلات قرار می گیرند.