آخرین اخبار, اطلاعیه ها

فراخوان اعطای تسهیلات دستورالعمل بند (الف) تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱

به منظور حمایت از تولیدات فناورانه و دانش بنیان و ارتقای سطح بهره وری تولیدات، تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱، با هدف کمک به تامین داخلی تجهیزات مورد نیاز، پیاده سازی طرح های توسعه ای اشتغال آفرین، تولیدبار اول و تکمیل زنجیره ارزش حوزه های مختلف، ابلاغ گردیده است.

از کلیه شرکتهای فناور، نوآور و دانش بنیان که تاکنون موفق به اخذ تسهیلات بند (ب) تبصره ۱۶ و بند (الف) تبصره ۱۸ قانون بودجه سالهای قبل نشده اند، دعوت میشود از تاریخ ۱۴۰۲/۵/۱ تا زمان اتمام منابع در دسترس این بند قانونی، به سامانه مربوطه به آدرس khedmat.isti.ir مراجعه و با تکمیل فرم ها و ارائه مستندات مورد نیاز درخواست خود را ثبت نمایند تا پس از بررسی در معاونت علمی ریاست جمهوری، جهت تصویب در کارگروه استانی تسهیلات ارسال گردد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به حوزه های مربوطه خود در امور موسسات و مرکز رشد مراجعه فرمایید.
بانکهای عامل: صنعت و معدن، آینده
نرخ سود ۱۷ درصد، ( برای طرحهای مصوب دانش بنیان دو درصد کمتر خواهد بود)
یک سال تنفس برای سرمایه ثابت