آخرین اخبار

فراخوان اجرای طرح های پژوهشی و توسعه فناوری استان آذربایجان غربی

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری آذربایجان غربی به نقل از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ؛ دبیرخانه کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری این سازمان، بر اساس ماده ۵۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) از اعضای محترم هیات علمی دانشگاه‏‏‏ها و مراکز علمی و تحقیقاتی دعوت می نماید، در صورت تمایل جهت اجرای طرح های پژوهشی و توسعه فناوری استان، نسبت به  ارائه پروپوزال اقدام و تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۵ به ایمیل Pazhouhesh.ag@mporg.ir ارسال نمایند .

عناوین طرح های پژوهشی و توسعه فناوری استان به انضمام کاربرگ طرح پژوهشی ، دستورالعمل اجرایی ماده ۵۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و دستورالعمل اجرایی بند هـ تبصره ۹ قانون بودجه ۱۴۰۱ بر روی سایت اطلاع رسانی این سازمان به آدرس www.azgharbi.mporg.ir  قرار داده شده است.

در صورت وجود ابهام، رئیس گروه پژوهش و آینده نگری این سازمان، آقای صمدزاده به شماره تلفن همراه ۰۹۰۳۰۲۴۳۰۴۰ آماده پاسخگویی به سوال های احتمالی می باشند.

سی طرح پیشران توسعه

دستور العمل بند ه تبصره ۹ سال ۱۴۰۱

دستور العمل اجرایی ماده ۵۶

راهنمای تدوین پروپوزال

فرم کاربرگ پژوهشی