آخرین اخبار

غرفه پارک علم و فناوری آذربایجان غربی موفق به کسب عنوان «غرفه برتر»شد

 پارک علم و فناوری آذربایجان غربی در بیست و سومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی، و فناوری و فن بازار ۱۴۰۱ ، موفق به کسب عنوان غرفه برتر  در بخش‌ دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، پارک های علم و فناوری، مراکز رشد و پژوهشگاه های کشور شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری اآذربایجان غربی، دکتر علی باستی در خصوص شاخص انتخاب غرفه های برتر گفت : انتخاب غرفه ها با توجه به معیار های حضور افراد مرتبط در غرفه ها ( مسئولان و صاحبان فناوری ها)، غرفه سازی و غرفه آرایی، ارائه مناسب فناوری ها(بنر، بروشور، کارت ویزیت، کارتکس، سمعی و بصری)، مشارکت مراکز در ثبت فناوری ها در سامانه ایران تک هاب و شاخص TRL ) و تعامل با بازدید کنندگان و متقاضیان فناوری صورت گرفته است.

سامی غرفه های برتر به شرح ذیل است:

پارک های علم و فناوری:

۱.      پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
۲.      پارک علم و فناوری گیلان
۳.      پارک علم و فناوری زنجان
۴.      پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان
۵.      پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
۶.      پارک علم و فناوری اردبیل
۷.      پارک علم و فناوری کرمانشاه
۸.      پارک علم و فناوری سمنان
۹.      پارک علم و فناوری خراسان جنوبی
۱۰.  پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس
۱۱.  شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
۱۲.  پارک علم و فناوری آذربایجان غربی
۱۳.  پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان
۱۴.  پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی‌
۱۵. پارک علم و فناوری قزوین

پژوهشگاه ها:

۱.      پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
۲.      پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
۳.      پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
۴.      پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و فناوری

دانشگاه ها:

۱.      دانشگاه تهران
۲.      دانشگاه جامع علمی و کاربردی
۳.      دانشگاه علم و صنعت ایران
۴.      دانشگاه آزاد اسلامی
۵.      دانشگاه صنعتی امیرکبیر
۶.      جهاد دانشگاهی
۷.      دانشگاه شهید باهنر کرمان
۸.      دانشگاه شهید بهشتی
سازمان ها

۱.      سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
۲.      سازمان تجاری سازی فناوری و اقتصاد دانش بنیان جهاد دانشگاهی
۳.      تیم ملی اختراعات و نوآوری ایران
مراکز رشد:
۱.      مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه محقق اردبیلی
۲.      مرکز رشد و نوآوری دانشگاه خوارزمی