آخرین اخبار

عضویت پارک علم و فناوری آذربایجان غربی در انجمن علمی پارک های علم و فناوری و مراکز رشد ایران

پارک علم و فناوری آذربایجان غربی

پارک علم و فناوری آذربایجان غربی به عنوان عضوی از سازمان های عضو انجمن علمی پارک های علم و فناوری و مراکز رشد ایران که متعهد به تلاش در پیشرفت علم و فناوری و اقتصاد دانش بنیان در ایران می باشند، انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری آذربایجان غربی، انجمن علمی پارک های علم و فناوری  و مراکز رشد ایران جهت هماهنگی مراکزرشد و پارکهای علم و فناوری، برقراری تعامل مؤثر و سازنده فیمابین این مراکز و نیز کمک به قانونگذاران و مسئولا‌ن اجرایی در دولت، ایجاد یک تشکل علمی جهت بهره‌گیری از دانش ایجاد شده در توسعه بنگاههای دانش‌بنیان و به تبع آن توسعه کشور  فعالیت می کند.
تجارب دیگر کشورها نشان می‌دهد که این اقدام می تواند بستری برای کمک به شناخت سیاستگذاران حوزه فناوری در توسعه بخش‌های مختلف علمی، ‌فناوری و اقتصادی قرار گیرد. بنابر این، چنین اقدامی گامی برای فرهنگ‌سازی در کشور نیز تلقی می گردد.
شایان ذکر است از جمله فعالیتهای این انجمن علمی می توان به انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین المللی و تعامل بیشتر با سازمان‌های ملی و بین المللی، مدیریت، برنامه‌ریزی، آموزش، پژوهش و تبادل اطلاعات این حوزه در میان جامعه علمی کشور، همکاری با نهادهای اجرایی، علمی و پژوهشی در زمینه تدوین، ارزیابی و بازنگری طرح ها و برنامه‌های مربوط به حوزه فناوری، فرهنگ‌سازی و توسعه فرهنگ علم و فناوری در کشور، ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی به ذینفعان این حوزه، شبکه‌سازی و هم‌افزایی افراد متخصص در حوزه فناوری به منظور بهره‌برداری از توان آنان در پیشبرد نظام علمی کشور را برشمرد.