آخرین اخبار

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان آذربایجان غربی به عنوان واحد دانش بنیان تولیدی نوع ۲ تایید شد

دکتر مهدی حیدری مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی آذربایجان غربی از تایید این صندوق به عنوان واحد دانش بنیان تولیدی نوع ۲ خبر داد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری آذربایجان غربی، صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان آذربایجان غربی به عنوان ارائه کننده متنوع ترین خدمات مالی در تجاری سازی فناوری در شمالغرب کشور، بر مبنای آیین نامه اجرایی ماده ۱۰۰ قانون برنامه سوم توسعه کشور و اساسنامه مصوب هیات محترم وزیران از تیر ماه ۱۴۰۰ تأسیس گردیده است.

این صندوق تاکنون توانسته است از طریق بهره مندی از مشاوران خبره و شبکه همکاران خود در زیست بوم فناوری کشور، تاثیر قابل توجهی در جهت رفع دغدغه های تامین مالی شرکت های فناور، ایفاد نماید. از آنجایی که یکی از مهمترین دغدغه های نهادهای متولی توسعه فناوری، نحوه تخصیص و هزینه کرد منابع مالی به صورت موثر، سریع، هدفمند و تخصصی به طرح های فعال در حوزه علم و فناوری در اقصی نقاط کشور می باشد، این صندوق با دارا بودن اختیارات قانونی و با حمایت دستگاه های اجرایی و پارک های فناوری، شرکت های فناور را در تجاری سازی محصولات خود یاری می نماید.