آخرین اخبار

شورای پارک علم و فناوری آذربایجان غربی برگزار شد

شورای پارک علم و فناوری آذربایجان غربی با حضور اکثریت اعضا بصورت مجازی برگزار شد.