آخرین اخبار

شورای مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری آذربایجان غربی برگزار شد

شورای مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری با حضور دکتر علی محمد نیکبخت رئیس پارک، دکتر فتحعلی لو مدیر موسسات و مراکز رشد پارک آذربایجان غربی و با حضور اکثریت اعضا تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری آذربایجان غربی، در این شورا  به بررسی ایده ها و طرح های ارائه شده از سوی ۳ شرکت و هسته برای جذب در مرکز رشد پارک علم و فناوری آذربایجان غربی پرداخته شد.