آخرین اخبار

شهر هوشمند بیشترین بازدهی در زندگی شهری را به ارمغان می آورد

دکتر غلامرضا منصورفر رییس پارک علم و فناوری آذربایجان غربی در اولین رویداد استارتاپی شهر هوشمند ارومیه و آذربایجان غربی اظهار کرد: شهر هوشمند بیشترین بازدهی در حوزه زندگی شهری را به ارمغان می آورد و برای نیل به این بیشترین بازده،  شهر هوشمند به دنبال کاهش هزینه ها و بهبود کیفیت زندگی است.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری آذربایجان غربی وی با بیان اینکه شهر هوشمند باید نیاز نسل های آینده را نیز مورد توجه قرار دهد، افزود: عرصه اجرای شهر هوشمند بسیار چالش برانگیز و فوق العاده پیچیده است و  تا این چالش ها مرتفع نشود، داشتن یک شهر هوشمند دست نیافتنی است.

رییس پارک علم و فناوری آذربایجان غربی  با اشاره به اهمیت فرهنگ سازی، سرمایه گذاری ویژه و هم سویی مدیران برای ایجاد شهر هوشمند در اورمیه، گفت: شهرها هوشمند نشده اند مگر به واسطه توسعه زیست بوم فناوری و این مهم با حمایت از  استارتاپ ها محقق می شود.

دکتر منصورفر درباره راه اندازی کارخانه نوآوری در شهر ارومیه ادامه داد: یکی از حلقه های دروازه ورود به شهر هوشمند، راه اندازی کارخانه های نوآوری است که در شهر ارومیه استارت خورده است و از مسُولین تقاضا داریم موضوع کارخانه نوآوری را پیگیری کرده تا استارتاپ ها رشد پیدا کنند.