آخرین اخبار

شرکت تاکستان صنعت غرب، موفق به اخذ مجوز دانش بنیانی شد

شرکت تاکستان صنعت غرب، مستقر در پارک علم و فناوری آذربایجان غربی موفق به اخذ مجوز دانش بنیان نوپای تولیدی نوع ۲ از سوی کارگروه تشخیص و ارزیابی شرکت های دانش بنیان شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری آذربایجان غربی، این شرکت در زمینه  تولید سوخت بیولوژیک پیشرفته فعالیت داشته و از سال ۹۷ تولید و صادارت خود را آغاز کرده است.
درگروه صنعتی تاکستان صنعت غرب، ۴ نفر بصورت مستقیم و ۴ نفر دگیر بصورت غیز مستقیم  مشغول فعالیت می باشند.
به گفته نوید قلیزاده مدیرعامل این شرکت، محصولات تولیدی این واحد فناور، شامل مکمل بیولوژیک گازوئیل، مکمل بیولوژیک بنزین و شوینده بیولوژیک موتور می باشد.