آخرین اخبار

سومین جلسه ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان استان در پارک علم و فناوری برگزار شد

سومین جلسه ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان استان در محل پارک علم و فناوری آذربایجان غربی با حضور دکتر حسن حیدری مدیرکل دفتر جذب و سرمایه گذاری استان، دکتر جواد نوری نیا رئیس پارک علم و فناوری و اکثریت اعضای  این ستاد تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری آذربایجان غربی، این جلسه با حضور اکثریت اعضای ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان استان برگزار شد.

بررسی پیش نویس آئین نامه ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان، ارائه گزارش از وضعیت و اقدامات صورت گرفته و ورود شرکت های دانش بنیان استان برای حل مسائل و نیازهای فناورانه در حوزه های مرتبط از جمله دستورات این جلسه بود.