آخرین اخبار

سمینار هم اندیشی مدیریت سبز برگزار شد

سمینار هم اندیشی مدیریت سبز با همکاری پارک علم و فناوری آذربایجان غربی، اداره کل محیط زیست استان، شورای اسلامی شهر ارومیه، شرکت دانش بنیان بهینه فرآینمد الکترونیک فیدار و سایان الکتریک طرح برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری آذربایجان غربی،  این سمینار هم اندیشی مورخ ۶ بهمن۹۸ در محل آمفی تئاتر موزه تاریخ طبیعی با حضور بیش از ۸۰ شرکت کننده برگزار شد.
دکتر نیکبخت رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان غربی درباره اقداماتی که در پارک فناوری استان در راستای مدیریت سبز  انجام می شود، اظهار کرد: ما انرژی را از سه بعد بررسی میکنیم اولی بحث آلودگی است که معضل بسیار جدی را ایجاد کرده، بطوری که بخشی از روزهای سال را به تعطیلی می کشاند و علاوه بر آسیب های اقتصادی، آسیب های اجتماعی فراوانی نیز وارد می کند.
وی با بیان اینکه دومین مورد مربوط به پایداری انرژی است که در بحث فناوری به آن می پردازیم، توضیح داد: شاید برخی شما  مستند مادرکشی را دیده باشید در این صورت خواهید فهمید که بسیاری از اقداماتی که در کشور در سال های گذشته انجام شده است، بویژه در دوران توسعه، ناظر بر ابعاد زیست محیطی نبوده است.
دکتر نیکبخت ادامه داد: در کشور نیروگاه ها،  پالایشگاه ها، سدها و راه های  مختلفی ساخته شده که بطور قطع با هدف توسعه و اهداف مثبت بوده اما متاسفانه  بخشی مهمی از آسیبهایی را که به محیط زیست وارد کرده ایم در همین زمینه ها بوده و باعث ایجاد بحران های فراوانی شده است.
وی با اشاره به اهمیت مدیریت سبز در کشور و استان، گفت: اگر در هر حوزه ای، هر پروژه ای  که احداث می شود، پیوست های زیست محیطی خود را نیز داشته باشد، موجب ایجاد یک کشور پایدار می شود.
رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان غربی با بیان اینکه بحث استعمار در کشورهای ناپایدار اتفاق می افتد، اظهار کرد: اگر منابع آبی، غذایی و انرژی ما پایدار باشد قطعا استعمار آن کشور و بهره کشی  از این کشور بسیار سخت خواهد بود و  همه این ها در نهایت منجر به تولید اقتدار و ثروت  پایدار می شود.
دکتر نیکبخت با بیان اینکه برخی شرکت های ما در پارک علم و فناوری استان  در زمینه پایداری انرژی و کاهش مصرف انرژی فعالیت می کنند، افزود: بحث سوم موضوع بهره وری از انرژی و کار مفید است، بطوری که ما بتوانیم بیشترین کار مفید را از سیستم  استخراج کنیم.
وی در پایان سخنان خود اظهار کرد: پارک علم و فناوری با تمام پتانسیل خود درباره سه موضوع بالا در کنار محیط زیست خواهد بود.