آخرین اخبار

سمینار آموزشی استراتژی ورود به بازار و روش های تامین مالی برگزار می شود

سمینار آموزشی استراتژی ورود به بازار و روش های تامین مالی با همکاری، کارگزار فن بازار منطقه ای (صنایع دانش ارکان آسیا)، صندوق پژوهش و فناوری استان و همچنین اداره کل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان غربی در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۴۰۱ راس ساعت ۹:۳۰ الی ۱۳ در محل برج فناوری شرکت شهرک های صنعتی برگزار می شود.