آخرین اخبار, گزارش تصویری

سلسله نشست های «آشنایی با زیست بوم نوآوری و فناوری و معرفی پارک علم و فناوری و خدمات آن» به ایستگاه دانشگاه صنعتی رسید

سلسله نشست های آشنایی با زیست بوم نوآوری و فناوری، با آغاز سال تحصیلی جدید در دانشگاه ها و با هدف آشنا نمودن دانشجویان و اعضای هیأت علمی دانشگاه ها با زیست بوم نوآوری و فناوری و معرفی حمایت های بازیگران مختلف این زیست بوم بویژه پارک علم و فناوری از کسب و کارهای فناورانه و نوآورانه برگزار می شود که در سری جدید این نشست دکتر سجاد گلشن نواز معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری و کارشناسان این مجموعه مهمان دانشگاه صنعتی و دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه ارومیه بودند.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری آذربایجان غربی، آشنایی با مفاهیم مربوط به زیست بوم نوآوری و فناوری»،«معرفی برنامه‌ها و ظرفیت‌های پارک علم و فناوری »، «معرفی سامانه پذیرش پارک علم و فناوری» و «تشریح خدمات پارک علم و فناوری» از جمله موضوعاتی که  در این نشست های یک ساعته مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.