آخرین اخبار

سرپرست مدیریت امورمالی پارک علم و فناوری آذربایجان غربی منصوب شد

یوسف محمدامینی طی حکمی از سوی دکتر غلامرضا منصورفر رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان غربی به عنوان سرپرست مدیریت امور مالی پارک منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری آذربایجان غربی بخشی از سوابق اجرایی و تحصیلی ایشان به شرح ذیل می باشد:

کارشناسی حسابداری دولتی را از دانشکده امور اقتصادی وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی
کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
دانشجوی دکتری حسابداری در دانشگاه ارومیه
کارشناس مالی در سالهای ٨۲ تا ٨۴ در دانشگاههای خواجه نصیرالدین طوسی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، و اداره کل اموال دولتی وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی
کارشناس بودجه و مسئول اعتبارات ذیحسابی در اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین

حسابرس اداره تلفیق حسابها و امور بدهی هااداره کل امور اقتصادی و دارایی استان آذربایجان غربی ، از ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۹ حسابرس مسئول در همان اداره
حسابرس مسئول اداره نظارت مالی
تدریس دروس مدیریت مالی ۱ و ۲ در دانشگاه پیام نور ارومیه
تدریس حسابداری اعتبارات تملک در مرکز آموزش مدیریت دولتی