آخرین اخبار, گزارش تصویری

رویداد پیوند در حوزه صنایع شیرینی پزی در پارک علم و فناوری آذربایجان غربی برگزار شد

رویداد پیوند در حوزه صنایع شیرینی پزی با هدف آشنایی اعضای اتحادیه قنادان تهران با ظرفیت ها و توانمندی واحدهای فناور و دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری آذربایجان غربی و حل موارد احصا شده برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری آذربایجان غربی، با توجه به نیاز احصا شده توسط شرکت دانش ارکان آسیا، کارگزار فن بازار منطقه ای استان از اتحادیه قنادان تهران، مهندس مهرداد احمدی عضو این اتحادیه، جهت آشنایی با ظرفیت ها و توانمندی واحدهای فناور و دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری آذربایجان غربی جهت حل موارد احصا شده در رویداد پیوند که با این هدف برگزار شد حضور داشت.

این رویداد با هدف به هم رسانی شرکت‌های فناور و دانش بنیان مستقر در پارک و صنایع صاحب نیاز برگزار شد و طی آن ۸ شرکت فناور و دانش بنیان به معرفی حصول و توانمندی‌های خود پرداختند.

 شایان ذکر است جهت بهره مندی بیشتر؛ جلسات مذاکرات بعدی در طول هفته برنامه ریزی شد.