آخرین اخبار

رویداد سفر تندرستی زنبور عسل برگزار می شود

رویداد سفر تندرستی زنبور عسل روز سه شنبه، ۲ اسفند، ۱۴۰۱ لغایت پنجشنبه، ۴ اسفند، ۱۴۰۱ توسط مرکز آموزش عالی امام خمینی و باشگاه نوآفرینی توسکانو در شهر کرج استان البرز برگزار می شود.

نظر به اهمیت صنعت زنبورداری در افزایش عملکرد محصولات کشاورزی و پویایی اقتصاد کشاورزی کشور به ویژه از طریق توسعه اشتغال در سطح ملی با محوریت زنجیره ارزش زنبور عسل؛ گردشگری کشاورزی و « سفر تندرستی زنبور عسل » فناورانه ، رویداد کارآفرینی گیاهان دارویی در تاریخ ۲ تا ۴ اسفندماه ۱۴۰۱ در مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) برگزار می شود. در این رویداد ایده ها و استارتاپ های برتر کشور شناسایی وضمن حمایت عملی، جوایز نفیسی اهداء می شود. این برنامه با مشارکت باشگاه نوآفرینی توسکانو(مجری رویداد) و همکاری اتحادیه ها،اصناف و نهادهای دولتی و غیردولتی بخش کشاورزی برگزار می شود.
همکاران می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت باشگاه توسکانو (tuskano.ir)  یا سایت مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) (ihec.areeo.ac.ir)   مراجعه نمایند.