آخرین اخبار

رویداد بین المللی تاک ۲ با همکاری پارک علم و فناوری آذربایجان غربی برگزار می شود

اولین جلسه کمیته اجرایی رویداد بین المللی‌ تاک ۲  با همکاری کمیته امداد امام استان و پارک علم و فناوری آذربایجان غربی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری آذربایجان غربی، رویداد ایده پردازی تاک۲ بصورت بین المللی با همکاری مشترک کمیته امداد استان و پارک علم وفناوری آذربایجان غربی برگزار خواهد شد.

جلسات کمیته اجرایی شامل نمایندگان دو دستگاه جهت برنامه ریزی و اجرای فرآیند رویداد تشکیل می شوند.