آخرین اخبار

رویداد ایده های نوآورانه سازگاری روستاها با کم آبی برگزار می شود

پژوهشکده آب دانشگاه خلیج فارس با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، رویداد ایده های نوآورانه سازگاری روستاها با کم آبی را برگزار می کند.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری آذربایجان غربی، محورهای این رویداد شامل:

طراحی مدل های اجتماعی و بازسازی معشیت آسیب دیده از تنش آبی در روستاها

زنان و سازگاری با کم آبی

روستای هوشمند و توسعه کسب و کارهای بدون آب و کم آب بر

توسعه و تلفیق دانش بومی با فناوری کم هزینه برای استفاده از آب های نامتعارف و جلوگیری از ضایعات آب در بخش کشاورزی

مدل های افزایش مشارکت عمومی و سازگاری با کم آبی با احیای فرهنگ یاریگری برای استفاده پایدار از رودها، چشمه ها و تالابها

ثبت نام در وبگاه مرکز کارآفرینی و نوآوری دانشگاه خلیج فارس به نشانی زیر آمده است:

https://karafarini.pgu.ac.ir/news/100