آخرین اخبار

رویداد ملى مدیریت پسماند و محیط زیست کلانشهر ارومیه برگزار شد

رویداد ملی مدیریت پسماند و محیط زیست کلانشهر ارومیه در راستای حفظ محیط ریست به صورت مجازی و با همکاری فن بازار ملی ایران، پارک علم و فناوری آذربایجان غربی، سازمان مدیریت پسماند شهرداری ارومیه و سازمان حفاظت از محیط زیست استان برگزار شد.

مدیر  حوزه موسسات و مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری آذربایجان غربی گفت: رویداد ملی مدیریت پسماند و محیط زیست کلانشهر ارومیه در راستای حفظ محیط ریست به صورت مجازی برگزار شد.

دکتر محمد فتحعلی لو  افزود: روش‌های تفکیکی زباله از مبدا و بازیافت، تصفیه اصولی شیرابه زباله، ساماندهی و بهینه سازی مراکز دفن، فناوری‌های فرآوری کمپوست و مدیریت بهینه انواع پسماندها محورهای برگزاری این رویداد بود.

وی ادامه داد: ۱۳ طرح از سراسر کشور برای این رویداد ارسال شده بود که ۶ طرح حائز اهمیت داوری شناخته شد.

مدیر حوزه موسسات و  مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری آذربایجان غربی  گفت: در نهایت بعد از بررسی داوران سه طرح برتر شناخته شده برای اجرای و عقد قرارداد به سازمان مربوطه ارجاع داده می‌شوند.

وی افزود: این پارک در تلاش است تا زمینه تجاری‌سازی و بازاریابی ایده‌های نوآورانه و فناورانه را فراهم کند و نقش کلیدی در یاری رساندن به حضور فعال این شرکت‌ها در سطوح ملی و بین‌المللی داشته باشد.