آخرین اخبار

رونمایی از نخستین ماهواره فضایی بخش خصوصی در پارک علم و فناوری آذربایجان غربی

مراسم رونمایی از نخستین منظومه فضایی ایران، ماهواره فضایی اروم ست اولین ماهواره بخش خصوصی تولیدی شرکت گیتی اوج آذربایجان مستقر در پارک علم و فناوری آذربایجان غربی برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی، ماهواره فضایی اروم ست اولین ماهواره بخش خصوصی تولید شرکت گیتی اوج آذربایجان مستقر در پارک علم و فناوری آذربایجان غربی با حضور مسئولین کشوری و استانی روز شنبه مورخ ۲۵ بهمن ۱۳۹۹ راس ساعت ۱۱ صبح در محل پارک رو نمایی می شود.