آخرین اخبار

رقابت های استارت آپی سازمان جهانی گردشگری برای اهداف توسعه پایدار برگزار می شود

سازمان جهانی گردشگری به عنوان متولی استقرار گردشگری پایدار، با دعوت از ذینفعان بخش های مختلف اقتصادی اقدام به برگزاری رقابت های استارت آپی در آینده نزدیک برای شتاب بخشیدن به اقدامات برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار در حوزه گردشگری نموده است.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری آذربایجان غربی، این راستا به دنبال گردهم آوردن نوآوران و کارآفرینان حوزه اکوسیستم، ایجاد زمینه تبادل دانش، معرفی انواع مدل های بازرگانی و موارد موفق آن و نیز لحاظ گردشگری به عنوان فصل مشترک همه بخش های اقتصادی در راستای دستیابی یه اهداف توسعه پایدار می باشد.

شایان ذکر است موضوع رقابت استارت آپی فوق الذکر  با تاکید بر هفده هدف توسعه پایدار و تمرکز بیشتر بر اهداف یک (فقرزدایی)، سه (برقراری سلامت)، چهار( آموزش با کیفیت)، پنج (برابری جنسیتی)، شش(دسترسی به آب سالم  و فاضلاب) و شانزده (برقراری صلح و عدالت اجتماعی) خواهد بود.

همچنین موضوعات، استارت آپ های واجد شرایط، چگونگی ارزیابی و انتخاب و سایر اطلاعات تکمیلی از طریق تارنمای www.unwto.org   قابل دسترس است.

آخرین مهلت ارسال آثار سی ام شهریور ماه سال جاری(بیستم سپتامبر ۲۰۲۰) می باشد.