آخرین اخبار

راه اندازی سامانه شبکه کتابخانه های کشور

این سامانه به منظور عرضه خدمات کتابخانه ای کشوری با همکاری سازمان اسناد، کتابخانه ملی و وزارت عتف راه اندازی می شود.

به گزارش روابط عمومی  پارک علم و فناوری آذربایجان غربی، در این طرح امکان جستجو و بازیابی اطلاعات کتابشناختی کتاب های موجود در کلیه کتابخانه های عضو به صورت یکپارچه برای کاربران فراهم شده و از این طریق دستیابی به کتاب ها و منابع مطالعاتی  تسهیل می گردد. در فاز اول طرح اطلاعات کتابشناختی  موجودی کتابخانه های عضو در قالب یک فایل گردآوری و پردازش می شود و در فاز دوم هر یک از کتابخانه ها به فراخور امکانات اطلاعات کتاب های جدید خود را در اختیار سازمان قرار می دهند.
خدمات این طرح برا پژوهشگران:
-جستجوی واحد در میان کتب چاپی کلیه کتابخانه های کشور

-راهنمایی و هدایت به مکان جغرافیایی و سایت اینترنتی کتابخانه دارای مدرک مورد جستجو

-ارتقای زیر سیستم جستجوی موجود در کتابخانه های کشور
-راهنمایی به نزدیکترین کتابخانه، به مخاطب
-ارائه اطلاعات به روز کلیه کتابخانه های کشور

خدمات طرح برای کتابخانه ها:

-اصلاح فراداده های کتابخانه ها

-هدایت مخاطبین جدید به سایت کتابخانه ها

-معرفی کلیه اطلاعات کتابخانه ها در بانکی واحد

-هدایت مخاطب بر حسب فاصله جغرافیایی تا کتابخانه از طریق اپلیکیشن

-حفظ هویت و ارتقای جایگاه کتابخانه و جذب مخاطبین تازه

-مشارکت در تشکیل بانک کتابشناسی کتب فارسی ایران

جهت  آشنایی با مراحل دریافت فایل از مراکز عضو در شبکه کتابخانه های کشور کلیک کنید.