آخرین اخبار

رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان غربی در زمره پژوهشگران پراستناد ۱ درصد برتر جهان

دکتر جواد نوری نیا رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان غربی و همچنین عضو هیات عملی دانشگاه ارومیه   مجدد در زمره پژوهشگران پراستناد ۱ درصد برتر جهان قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری آذربایجان غربی، بنا بر اعلام معاونت پژوهشی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC  ۹ نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه ارومیه در زمره پژوهشگران پراستناد ۱ درصد برتر جهان قرار گرفتند.

 دکتر جواد نوری نیا رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان غربی و عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه نیز در زمره این پژوهشگران قرار دارد.