آخرین اخبار

رئیس مرکز رشد واحدهای فناور میاندوآب منصوب شد

طی حکمی از سوی دکتر جواد نوری نیا رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان غربی، سرکارخانم دکتر فتحعلی پور به عنوان رئیس مرکز رشدواحدهای فناور میاندوآب منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری آذربایجان غربی، در بخشی از این حکم آمده است:

سرکارخانم دکتر صغرا فتحعلی پور
عضومحترم هیات علمی دانشگاه پیام نور شهرستان میاندوآب

احتراما نظر به مراتب دانش و تجارب ارزنده سرکارعالی و به پیشنهاد ریاست محترم دانشگاه پیام نور استان، به موجب این حکم به مدت یکسال از این تاریخ به عنوان رئیس مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان میاندوآب منصوب می گردید تا برابر مقررات و اساسنامه مراکز رشد واحدهای فناوری انجام وظیفه نمایید.

امید است با اتکاء به عنایت خداوند متعال، جلب مشارکت صاحبان ایده، فناوران، اعضاء محترم هیئت علمی و شرکت های دانش بنیان، با برنامه ریزی و نظارت دقیق بر امورات محوله در جهت توسعه هر چه بیشتر آن مرکز موفق باشید.