آخرین اخبار

دیدار مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان با رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان غربی

خانم زهرا آبسوران مدیرکل کانون پرورش فکری کودک و نوجوانان استان با دکتر جواد نوری نیا رئیس و دکتر سجاد گلشن نواز معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری آذربایجان غربی دیدار کردند.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری آذربایجان غربی، در این دیدار ضمن بحث و تبادل نظر در خصوص ظرفیت ها و توانمندی های کودک و نوجوانان استان، زمینه های همکاری بیشتر بررسی شد.