آخرین اخبار

دومین گپ تجارب واحدهای فناور و دانش بنیان پارک علم و فناوری آذربایجان غربی برگزار شد

دومین گپ تجارب واحدهای فناور و دانش بنیان با حضور دکتر منصورفر رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان غربی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری آذربایجان غربی، این مجموعه در راستای ایجاد ارتباط نزدیک واحدهای فناور، هم افزایی و نیز انتقال تجارب در حوزه های مختلف، دور همی هایی با عنوان گپ تجارب هر بار با یک موضوع، برگزار می کند.

در دومین برنامه از مجموعه برنامه های گپ تجارب که با حضور ریاست پارک علم وفناوری آذربایجان غربی و  رابط بیمه تامین اجتماعی استان  برگزار شد، شرکت ها فناور و دانش بنیان در زمینه مسائل و مشکلات  خود  در حوزه های بیمه تامین اجتماعی  به بحث و گفت و گو پرداختند.