آخرین اخبار

دومین سمینار قانون کار و اصلاحیه آن برگزار می شود

دومین سمینار تخصصی قانون کار و اصلاحیه آن با موضوع قراردادهای فردی و اجتماعی، ابعاد حقوقی و قاونی، ۳ مهر ماه ۹۹ با حضور یکی از مدیران و متخصصین با سابقه وزارت کار برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری آذربایجان غربی، موسسه فناوری و مطالعات راهبردی بینا، سمینار تخصصی قانون کار و اصلاحیه آن را برگزار می کند.

محورهای سمینار:

لایح های اصلاحی قانون کار(جدید)، تعریف کار تابع= مشمولین قانون کار، قراردهای کار،شرایط اساسی انعقاد قراردادها، حق السعی،مزد، انواع آن، مزایای رفاهی، بیمه بیکاری و آیین اجرایی آن، طبقه بندی مشاغل، تفکیک قرارداد پیمانکاری، سنوات و پرداخت مزایای پایان کار(عیدی و پاداش)، تعلیق یا فسخ قرارداد کار و جبران خسارت، مدت کار، تعطیلات و مرخصی ها، شرایط کار زنان، حل اختلاف (نحوه رسیدگی و صدور آراء)، برداشت از مزد، ماموریت، پاداش افزایش تولید، مذاکرات و پیمان های دسته جمعی، خدمات رفاهی، جرائم و مجازات، بررسی اهم مواد ۲۴و۲۷و۷ قانون، پرسخ و پاسخ

هزینه شرکت در سمینار به ازای هر نفر مبلغ ۰۰۰/۹۰۰/۸ ریال می باشد.(شرکت ها و سازمان ها در صورت معرفی بیش از ۳ نفر از ۱۰ درصد و بیشتر از ۵ نفر از ۲۰ درصد تخفیف برخوردار می باشد.)

فرم ثبت نام_۲

پست الکترونیک: info@binagroup.ir

وبسایت موسسه بینا: www.binagroup.ir