آخرین اخبار

دومین دورهمی صنعت و دانشگاه با سخنرانی رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان غربی برگزار شد

با همکاری مدیریت کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه ارومیه، پارک علم و فناوری آذربایجان غربی و شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان غربی دومین دورهمی صنعت و دانشگاه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری  سخنران علمی این دورهمی، دکتر علی محمدنیکبخت رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان غربی و عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه بود که حول محور بهره وری انرژی در صنعت مطالب خود را بیان کرد.
دکتر نیکبخت با بیان اینکه در سال های اخیر  توجه بیشتری بر اهمیت توسعه پایدار شده است، گفت: اگر چهار پارامتر Energy، Exergy، Economic، Enviroment  بصورت همزمان در توسعه محقق نشوند، در عمل منجر به توسعه پایدار نخواهند بود.
وی ادامه داد: انرژی های تجدیدپذیر بخشی از مفاهیم فوق الذکر می باشد که باید در برنامه توسعه ای ما جای بگیرند.
رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان غربی با بیان اینکه  چهار پارامتر ذکر شده گستره بزرگی دارند، اظهار کرد: اگر توسعه صنعت  هم راستا با این پارامترها نباشد، به اعتقاد ما توسعه متوازنی نخواهد بود چرا که ما مثال های مختلفی در سال های گذشته در این زمینه دیده ایم.
در ادامه دکتر نیکبخت به ارائه  در زمینه بهره وری انرژی و چهار پارامتر فوق الذکر پرداخت.