آخرین اخبار

دومین جلسه گروه کاری فناوری، نوآوری و تجاری سازی در پارک علم و فناوری آذربایجان غربی برگزار شد

دومین جلسه کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان با حضور دکتر نوری نیا رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان غربی، معاون برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و نمایندگان دستگاه هایی اجرایی، سازمان های مردم نهاد  و دانشگاه ها در محل پارک علم و فناوری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری آذربایجان غربی، بررسی اولویت های پژوهشی استان، اقدامات انجام شده در سال های گذشته و اقدامات اجرایی سند آمایش استان در این جلسه بررسی شد.