آخرین اخبار

دوره آموزشی ” تابلو فرش دیجیتالی” توسط مرکز رشد مشترک منطقه آزاد ماکو و پارک علم و فناوری آذربایجان غربی برگزار شد

در راستای توانمند سازی جامعه محلی منطقه آزاد، در قالب برنامه توسعه فناوری های نرم و هویت ساز ( صنایع خلاق) ، دوره آموزشی با عنوان ” تابلو فرش دیجیتالی” در سالن کنفرانس مرکز نوآوری مشترک برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری آذربایجان غربی، با عنایت به برنامه های عملیاتی مدیریت مرکز رشد مشترک منطقه آزاد ماکو و پارک علم و فناوری آذربایجان غربی  و در راستای توانمند سازی جامعه محلی منطقه آزاد، در قالب برنامه توسعه فناوری های نرم و هویت ساز ( صنایع خلاق) سازمان منطقه آزاد ماکو، دوره آموزشی با عنوان ” تابلو فرش دیجیتالی” در سالن کنفرانس مرکز نوآوری برگزار شد.