آخرین اخبار

دفترچه نیازهای فناورانه استان هرمزگان منتشر شد

کتابچه حاضر مشتمل بر نیازهای فناورانه ی دستگاههای اجرایی، سازمان های دولتی و صنایع کوچک متوسط و بزرگ استان هرمزگان بوده که به همت کارگزار منطقه ای فن بازار استان هرمزگان با همکاری پارک علم و فناوری استان هرمزگان جمع آوری و تدوین شده و بر مبنای حوزه های فناوری مورد نظر تفکیک شده است نیازهای ذکر شده دارای شناسنامه ای مدون در دفتر کارگزاری فن بازار بوده و این دفتر می تواند تسهیلگری مذاکرات تا مرحله ی انعقاد قرارداد رفع نیاز را بر عهده بگیرد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری آذربایجان غربی، بر اساس طرح تانا، پارک های علم و فناوری حلقه واسط اکوسیستم نوآوری استان ها می شوند و یک شبکه منسجم برای حل مشکلات فناورانه در هر استان ایجاد میشود هدف از اجرای این طرح فعال کردن ظرفیتها و پتانسیلهای علمی و فناورانه شرکتهای دانش بنیان دانشگاه ها، مراکز رشد پارک های علم و فناوری و اهرم کردن منابع مالی نهادهای مربوط برای پاسخ به نیازهای هر استان است. بر اساس طرح تانا توسعه و ارتقای زیست بوم نوآوری استانها پارکهای علم و فناوری مشکلات نیازها و همچنین تواناییهای فناوری هر استان را شناسایی میکنند و در ادامه، نشست های تخصصی در خصوص راهکارهای حل مشکلات برگزار کرده و زمینه دیدار دستگاههای دارای نیاز و گروه های ارائه دهنده راهکار را فراهم میکنند همچنین پارکهای علم و فناوری زمینه انعقاد قرارداد میان بخش عرضه که محققان و شرکتهای دانش بنیان هستند و بخش تقاضا که صنعت و دستگاههای اجرایی هستند را فراهم کرده به رفع موانع پیش روی اجرای قرارداد کمک میکنند لذا همانطور که مشاور محترم معاون فناوری و نوآوری وزارت علف اشاره نموده اند این رویداد یک روزه نبوده و یک فرایند زمانبر و همیشگی است کتابچه حاضر مشتمل بر نیازهای فناورانه ی دستگاههای اجرایی، سازمان های دولتی و صنایع کوچک متوسط و بزرگ استان هرمزگان بوده که به همت کارگزار منطقه ای فن بازار استان هرمزگان با همکاری پارک علم و فناوری استان هرمزگان جمع آوری و تدوین شده و بر مبنای حوزه های فناوری مورد نظر تفکیک شده است نیازهای ذکر شده دارای شناسنامه ای مدون در دفتر کارگزاری فن بازار بوده و این دفتر می تواند تسهیلگری مذاکرات تا مرحله ی انعقاد قرارداد رفع نیاز را بر عهده بگیرد.

 

دانلود دفترچه نیازهای فناورانه استان هرمزگان