آخرین اخبار, گزارش تصویری

در راستای تقویت و ارتقاء زیست بوم نوآوری استان، جلسه مدیران سازمان اتکا و شرکت های دانش بنیان و فناور برگزار شد

با توجه به اهمیت شناسایی و بهره گیری از ظرفیت و پتانسیل سایر دستگاه ها و سازمان ها و در راستای تقویت و ارتقاء زیست بوم نوآوری استان، جلسه مدیران سازمان اتکا و شرکت های دانش بنیان و فناور پارک علم و فناوری آذربایجان غربی برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری آذربایجان غربی، با توجه به اهمیت شناسایی و بهره گیری از ظرفیت و پتانسیل سایر دستگاه ها و سازمان ها و در راستای تقویت و ارتقاء زیست بوم نوآوری و شتابدهی اقتصاد دانش بنیان استان و همچنین هم افزایی و گفت و گو در زمینه دامپروری، کشاورزی و صنایع غذایی، جلسه مدیران سازمان اتکا و شرکت های دانش بنیان و فناور پارک علم و فناوری آذربایجان غربی در محل آمفی تئاتر پارک برگزار شد.

در این جلسه برخی از مدیران سازمان اتکا در خصوص ظرفیت ها و پتانسیل ها و زمینه های همکاری خود با شرکت های دانش بنیان به بحث و گفت و گو پرداختند.